TV& VIDEO

bẻ khóa điện thoại

Công ty công nghệ tại Israel có thể bẻ khóa điện thoại chỉ trong vài giây

Công ty công nghệ tại Israel có thể bẻ khóa điện thoại chỉ trong vài giây

VTV.vn - Một công ty tại Israel khẳng định, họ có thể bẻ khóa những chiếc iPhone mới nhất và không chiếc điện thoại nào trên thị trường là không thể bẻ khóa.