TV& VIDEO

bế mạc Hội nghị

Bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN

Bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN

VTV.vn - Sau 3 ngày làm việc, chiều 8/9, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28 và 29, cùng các Hội nghị cấp cao liên quan đã bế mạc.