TV& VIDEO

bê tông cốt xốp

Hà Nội xác minh thực hư "cầu bê tông cốt xốp"

Hà Nội xác minh thực hư "cầu bê tông cốt xốp"

VTV.vn - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, việc xốp độn trong bê tông chỉ để định vị các hộp kỹ thuật.