TV& VIDEO

Ben Bernanke

Tân Chủ tịch FED điều trần trước Quốc hội

Tân Chủ tịch FED điều trần trước Quốc hội

Mới đây, bà Janet Yellen đã có phiên điều trần Quốc hội đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Cục Dữ trữ liên bang Mỹ FED.