TV& VIDEO

bến bình đông

Sức hấp dẫn của chợ hoa trên bến dưới thuyền tại TP.HCM

Sức hấp dẫn của chợ hoa trên bến dưới thuyền tại TP.HCM

VTV.vn - Khu vực chợ dù chỉ là dải đất ven bờ cập theo con kênh Tàu Hũ nhưng sức hấp dẫn của nó đã kéo dài cùng với sự phát triển đô thị TP.HCM.