Linh vật Olympic mùa đông Pyeongchang 2018

Lê Kiên (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:58 ngày 10/02/2018

VTV.vn - Cùng Thể Thao VTV tìm hiểu linh vật của kỳ thế vận hội mùa đông lần thứ XXIII tại Hàn Quốc năm nay.

Linh vật Olympic mùa đông Pyeongchang 2018

ẢNH: Lễ khai mạc đầy màu sắc của Olympic Pyeongchang 2018 ẢNH: Lễ khai mạc đầy màu sắc của Olympic Pyeongchang 2018 Pyeongchang là địa điểm tổ chức lý tưởng của Olympic mùa đông Pyeongchang là địa điểm tổ chức lý tưởng của Olympic mùa đông Olympic mùa đông Pyeongchang 2018 chính thức được bắt đầu Olympic mùa đông Pyeongchang 2018 chính thức được bắt đầu