TV& VIDEO

bến nước

Ngày Tết nghĩ về Cổng làng

Ngày Tết nghĩ về Cổng làng

Cùng với cây đa, bến nước, sân đình, cổng làng là hình ảnh thân thương và đặc trưng của làng quê Việt, gắn bó với người Việt từ hàng nghìn đời nay, mà ai xa quê hương cũng đều nhớ.