TV& VIDEO

bến xe xã hội hóa

Tăng chất lượng dịch vụ bến xe nhờ xã hội hóa

Tăng chất lượng dịch vụ bến xe nhờ xã hội hóa

VTV.vn - Xã hội hóa đang được xem là hướng đi hiệu quả trong việc tăng chất lượng dịch vụ của không ít các bến xe trên cả nước.