bến xe xã hội hóa

Tăng chất lượng dịch vụ bến xe nhờ xã hội hóa

Tăng chất lượng dịch vụ bến xe nhờ xã hội hóa

VTV.vn - Xã hội hóa đang được xem là hướng đi hiệu quả trong việc tăng chất lượng dịch vụ của không ít các bến xe trên cả nước.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive