TV& VIDEO

bệnh cấp tính

Hà Nội: Cha mẹ đua nhau đưa con đi tiêm phòng sởi

Hà Nội: Cha mẹ đua nhau đưa con đi tiêm phòng sởi

Trong vài ngày nay, tại các điểm tiêm chủng dịch vụ ở Hà Nội có rất đông các gia đình đưa con đi tiêm phòng sởi.