TV& VIDEO

bệnh chân tay miệng

Gia tăng bệnh chân tay miệng tại Hà Nội và TP.HCM

Gia tăng bệnh chân tay miệng tại Hà Nội và TP.HCM

VTV.vn - Trong năm 2016, cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều có số ca bệnh tay chân miệng gia tăng vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3.