TV& VIDEO

bệnh lây truyền từ muỗi

Thả muỗi biến đổi gen ra môi trường có thể gây nhiều hậu quả

Thả muỗi biến đổi gen ra môi trường có thể gây nhiều hậu quả

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ cảnh báo, việc thả các loại muỗi biến đổi gen ra môi trường để phòng các bệnh lây truyền từ muỗi là quá sớm và có thể gây ra hậu quả ngoài ý muốn.