bệnh nhân tại Mỹ có nguy cơ nhiễm khuẩn

Giao diện thử nghiệm VTVLive