TV& VIDEO

bệnh nhân tim

Hà Nội: Cứu sống bệnh nhân tim ngừng đập 2 lần

Hà Nội: Cứu sống bệnh nhân tim ngừng đập 2 lần

VTV.vn - Bệnh viện Tim Hà Nội vừa cứu sống bệnh nhân tim ngừng đập 2 lần. Đây là ca cấp cứu thành công hy hữu bởi bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dùng thuốc trợ tim liều cao.