TV& VIDEO

Bệnh nhi gia tăng do nắng nóng

Số lượng bệnh nhi gia tăng do nắng nóng

Số lượng bệnh nhi gia tăng do nắng nóng

VTV.vn - Tại Đà Nẵng, số bệnh nhi nhập viện gia tăng đột biến với các bệnh do nắng nóng.