TV& VIDEO

bệnh trẻ em

TP. HCM: Trẻ mắc bệnh hô hấp tăng đột biến

TP. HCM: Trẻ mắc bệnh hô hấp tăng đột biến

Nhiệt độ tại khu vực Nam Bộ đột ngột giảm mạnh đã khiến hàng nghìn trẻ em phải nhập viện do bị nhiễm lạnh.