bệnh viện huyện

Kỳ tích y học tại bệnh viện tuyến huyện

Kỳ tích y học tại bệnh viện tuyến huyện

VTV.vn - Cứu sống sản phụ vỡ tử cung - kỳ tích ấy được ghi trong năm vừa qua, đặc biệt hơn là tại một bệnh viện tuyến huyện.