TV& VIDEO

bệnh viện miền núi

Thiếu bác sĩ trầm trọng tại các bệnh viện khu vực miền núi

Thiếu bác sĩ trầm trọng tại các bệnh viện khu vực miền núi

VTV.vn - Tình trạng thiếu bác sĩ tại bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát, Thanh Hóa rất trầm trọng khi cả bệnh viện chỉ có 15 bác sĩ.