TV& VIDEO

bệnh viện quá tải

Thiếu sự phối hợp trong phòng chống sốt xuất huyết

Thiếu sự phối hợp trong phòng chống sốt xuất huyết

VTV.vn - Khi người dân còn thiếu sự hợp tác trong phòng chống sốt xuất huyết thì dịch tại Hà Nội dù có giảm nhưng cũng không mang tính bền vững.