TV& VIDEO

bệnh viện quận 2

TP.HCM: Ba bệnh viện khám BHYT ngoài giờ

TP.HCM: Ba bệnh viện khám BHYT ngoài giờ

VTV.vn - Tại TP.HCM, hiện có 3 bệnh viện đang áp dụng mô hình khám bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ.