TV& VIDEO

bệnh viện quân đội

Khám chữa bệnh cho các gia đình chính sách ở Đan Phượng, Hà Nội

Khám chữa bệnh cho các gia đình chính sách ở Đan Phượng, Hà Nội

VTV.vn - Các bác sỹ ở nhiều bệnh viện đã khám chữa bệnh và tặng quà cho các gia đình chính sách ở huyện Đan Phượng, Hà Nội.