TV& VIDEO

Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi

Quảng Ngãi đầu tư bệnh viện trọng điểm giảm vượt tuyến

Quảng Ngãi đầu tư bệnh viện trọng điểm giảm vượt tuyến

VTV.vn - Tình trạng quá tải bệnh viện ở tỉnh Quảng Ngãi sẽ được khắc phục đáng kể vào khoảng cuối năm 2016 khi Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi được đưa vào hoạt động.