TV& VIDEO

Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM

Quy trình trao nhận con chặt chẽ tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM

Quy trình trao nhận con chặt chẽ tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM

VTV.vn - Tại TP.HCM, Bệnh viện Từ Dũ với quy trình quản lý trẻ sau sinh chặt chẽ đã góp phần tạo nên thương hiệu lớn, tuyệt đối không xảy ra việc trao nhầm con tại bệnh viện.