TV& VIDEO

bì bõm

Người dân TP.HCM bì bõm đẩy xe trong dòng nước đen ngòm

Người dân TP.HCM bì bõm đẩy xe trong dòng nước đen ngòm

 Triều cường dâng cao đã khiến hàng loạt tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng. Người dân TP.HCM lại tái diễn cảnh bì bõm đẩy xe trong dòng nước đen ngòm.