bị thương nặng do cuốc phải mìn

Giao diện thử nghiệm VTVLive