TV& VIDEO

bìa carton

Những tác phẩm điêu khắc phức tạp bằng... bìa carton

Những tác phẩm điêu khắc phức tạp bằng... bìa carton

VTV.vn - Thay vì dùng đất sét hoặc đá để làm chất liệu tạo nên các sản phẩm điêu khắc, một nghệ sĩ Nhật Bản đã sử dụng bìa carton để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của mình.