TV& VIDEO

bia Đại việt

Sản xuất loại bia đặc biệt kỷ niệm quan hệ Việt - Đức

Sản xuất loại bia đặc biệt kỷ niệm quan hệ Việt - Đức

Ngày 14/11, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Nhà máy bia Đại Việt ký kết Bản ghi nhớ về việc sản xuất một loại bia đặc biệt, kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.