TV& VIDEO

bìa trong

Eva Longoria – Người phụ nữ của năm của Maxim 2014

Eva Longoria – Người phụ nữ của năm của Maxim 2014

Tờ tạp chí Maxim đã bình chọn Eva Longoria là Người phụ nữ của năm của tờ này. Cô cũng chính là gương mặt trang bìa trong số tháng 1 và 2 của Maxim trong năm 2014.