TV& VIDEO

Biển Ấn Độ Dương

Hội nghị về người di cư trên biển Ấn Độ Dương

Hội nghị về người di cư trên biển Ấn Độ Dương

VTV.vn - Ngày 4/12, đại biểu đến từ 24 nước và các tổ chức quốc tế đã nhóm họp tại thủ đô Bangkok, Thái Lan để thảo luận về vấn đề người di cư trên biển Ấn Độ Dương.