TV& VIDEO

đỗ

TP.HCM cấm xe từ 9 chỗ dừng, đỗ trên 1 số tuyến đường

TP.HCM cấm xe từ 9 chỗ dừng, đỗ trên 1 số tuyến đường

VTV.vn - TP.HCM sẽ tiến hành cắm biến báo cấm xe từ 9 chỗ dừng, đỗ tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố.