TV& VIDEO

biên độ dao động

NHNN mua vào 10 tỷ USD, dự trữ ngoại hối tăng lên mức kỷ lục

NHNN mua vào 10 tỷ USD, dự trữ ngoại hối tăng lên mức kỷ lục

VTV.vn - Từ đầu năm 2016 tới nay, tỷ giá ổn định đã giúp Ngân hàng Nhà nước mua vào 10,7 tỷ USD, đưa dự trữ ngoại hối tăng lên mức cao kỷ lục, trên 40 tỷ USD.