TV& VIDEO

biên đội

Tiếp tế lương thực, thực phẩm ở vùng biển Hoàng Sa

Tiếp tế lương thực, thực phẩm ở vùng biển Hoàng Sa

Những món quà nghĩa tình từ đất liền làm ấm lòng những người thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.