TV& VIDEO

biến động giá

HOSE giới thiệu sản phẩm đầu tư chứng quyền đảm bảo CW

HOSE giới thiệu sản phẩm đầu tư chứng quyền đảm bảo CW

VTV.vn -Trong Quý III/2017, sản phẩm chứng quyền có bảo đảm CW sẽ chính thức được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán TP.HCM.