TV& VIDEO

biên giới Áo

Biểu tình phản đối người di cư ở biên giới Áo – Slovenia

Biểu tình phản đối người di cư ở biên giới Áo – Slovenia

VTV.vn - Hàng trăm người dân Áo đã xuống đường biểu tình phản đối chính sách di cư của chính phủ và kêu gọi chính quyền đóng cửa biên giới Áo – Slovenia.