TV& VIDEO

Biên giới trên bộ

Xây dựng biên giới Việt – Trung hòa bình, ổn định

Xây dựng biên giới Việt – Trung hòa bình, ổn định

VTV.vn - Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.