biến mất

Trái đất có bị hủy diệt khi Mặt trăng biến mất?

Trái đất có bị hủy diệt khi Mặt trăng biến mất?

VTV.vn - Giả sử một ngày Mặt trăng biến mất, Trái đất có bị hủy diệt không?