TV& VIDEO

biển non nước

Đà Nẵng: Đề nghị xử lý công ty Jeep Tours vì đưa thông tin sai lệch

Đà Nẵng: Đề nghị xử lý công ty Jeep Tours vì đưa thông tin sai lệch

VTV.vn - Sở TT&TT Đà Nẵng đề nghị các cơ quan chức năng liên quan sớm xử lý trang thông tin điện tử của Công ty Jeep Tours vì đưa thông tin sai lệch về chủ quyền biển của Việt Nam.