TV& VIDEO

biện pháp bảo vệ trẻ em

Gần 50 triệu trẻ em trên thế giới phải rời quê hương đi tị nạn

Gần 50 triệu trẻ em trên thế giới phải rời quê hương đi tị nạn

VTV.vn - Gần 50 triệu trẻ em trên thế giới đã phải rời quê hương vì chiến tranh, xung đột và bạo lực. Đây là báo cáo vừa được Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) công bố.