TV& VIDEO

biện pháp chính sách

ECB lạc quan về tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro

ECB lạc quan về tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ông Mario Draghi đã bày tỏ niềm tin rằng các biện pháp chính sách gần đây của ECB sẽ giúp kinh tế khu vực đồng euro đạt được sự ổn định.