TV& VIDEO

biện pháp hành chính

Chính phủ quyết định không tăng giá nhiều mặt hàng

Chính phủ quyết định không tăng giá nhiều mặt hàng

VTV.vn - Chính phủ không cho phép tăng giá một loạt mặt hàng thiết yếu trong đó có giá điện và phí giao thông ở các dự án BOT.