TV& VIDEO

biến tấu

Charles & Keith hiện đại và cá tính với BST Thu 2014

Charles & Keith hiện đại và cá tính với BST Thu 2014

BST Thu 2014 của Charles & Keith lấy cảm hứng từ phong cách thời trang thập niên 1950 - 1960, được biến tấu theo phong cách hiện đại và cá tính.