TV& VIDEO

Biển Thái Bình Dương

Tìm thấy mảng rác thải khổng lồ trên biển Thái Bình Dương

Tìm thấy mảng rác thải khổng lồ trên biển Thái Bình Dương

VTV.vn - Một mảng rác có kích cỡ tới 2 triệu km2, lớn gấp 6 lần diện tích của nước Việt Nam, đã được tìm thấy trên biển Nam Thái Bình Dương.