TV& VIDEO

Biên Thùy

Change Life: Cô gái ấp ủ ước mơ làm MC tự tin gặp gỡ BTV Thúy Hằng

Change Life: Cô gái ấp ủ ước mơ làm MC tự tin gặp gỡ BTV Thúy Hằng

VTV.vn - Nhờ Change Life - Thay đổi cuộc sống, Biên Thùy đã có cơ hội thay đổi diện mạo để tiến gần đến ước mơ làm MC. Đồng thời, cô còn được gặp gỡ BTV Thúy Hằng của VTV.