TV& VIDEO

biệt phái

Ban chỉ đạo Đại hội IPU 132 họp phiên thứ nhất họp phiên thứ nhất

Ban chỉ đạo Đại hội IPU 132 họp phiên thứ nhất họp phiên thứ nhất

Phiên họp lần thứ nhất, Ban Chỉ đạo và Ban tổ chức Đại hội Đồng Liên minh nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU) vừa diễn ra tại trụ sở Văn Phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.