TV& VIDEO

biểu dương giáo viên

Bình Dương biểu dương giáo viên và học sinh xuất sắc

Bình Dương biểu dương giáo viên và học sinh xuất sắc

VTV.vn - Ngày 8/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương đã tổ chức tuyên dương 50 giáo viên và 953 học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi của năm học 2014 - 2015.