TV& VIDEO

biểu lộ

Robot giúp chẩn đoán bệnh tự kỷ

Robot giúp chẩn đoán bệnh tự kỷ

Các nhà khoa học Croatia mới đây đã phát triển một loại robot được tích hợp các bộ phận ghi dữ liệu và có khả năng phát hiện, chẩn đoán triệu chứng bệnh tự kỷ ở trẻ em.