TV& VIDEO

biểu mô

Cuộc chiến sắc đẹp mang tên Collagen

Cuộc chiến sắc đẹp mang tên Collagen

 Collagen là phân tử quan trọng chiếm tới 30% tổng khối lượng của toàn bộ protein, nó là thành phần chủ yếu của các mô liên kết.