TV& VIDEO

biểu thuế

Thuế xăng giảm còn 18%

Thuế xăng giảm còn 18%

  Bộ Tài chính vừa chính thức giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng từ 19% xuống còn 18%.