TV& VIDEO

biểu tình tại Venezuela

Người dân Venezuela biểu tình đòi thực phẩm

Người dân Venezuela biểu tình đòi thực phẩm

VTV.vn - Lực lượng an ninh Venezuela phải dùng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình gần Phủ Tổng thống đòi thực phẩm trong bối cảnh các cửa hàng đều không còn thức ăn.