TV& VIDEO

biểu trưng

Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn

Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn

Công trình cột cờ Tổ quốc được xây dựng trên núi Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa được khánh thành.