Bạn có đồng tình với chủ trương trường THCS đông học sinh nộp hồ sơ được phép thi tuyển?

Thay vì chỉ được xét tuyển vào lớp 6 như hiện nay, Bộ GD & ĐT dự kiến cho phép một số trường THCS đông học sinh nộp hồ sơ được phép thi tuyển. Bạn có đồng tình với chủ trương này?